เกี่ยวกับเราสำนักงาน | บริการ | ทนายความ | ลูกความหลัก | ข่าวสารความรู้ | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ | LINKS | สมัครงาน |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter
Site Mater

 

การลงทุนของคนต่างชาติ:

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
สำหรับกิจการที่มีคนต่างชาติ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทต่างประเทศ  เป็นสำนักงานผู้แทน  และสำนักงานภูมิภาค)  สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)   กฎหมายส่งเสริมการลงทุน  (BOI)     กฎหมายการทำงานของคนต่างชาติ การถือครองที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ การจัดตั้งบริษัท สำนักงานสาขา (Branch Office) สำนักงานผู้แทน (Representative Office) และสำนักงานภูมิภาค (Regional Office) การจ้างงาน และให้คำแนะนำทั่วไป