เกี่ยวกับเราสำนักงาน | บริการ | ทนายความ | ลูกความหลัก | ข่าวสารความรู้ | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ | LINKS | สมัครงาน |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter
Site Mater

 

ธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ:

จัดเตรียม เจรจา และดำเนินการเกี่ยวกับ สัญญา เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาบริการ สัญญาการผลิต สัญญาก่อสร้าง สัญญาจัดหาต่างๆ เป็นต้น การทำ Due Diligence ทางกฎหมาย และแนะนำเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การรับรองเอกสาร และการขอใบอนุญาตต่างๆ