เกี่ยวกับเราสำนักงาน | บริการ | ทนายความ | ลูกความหลัก | ข่าวสารความรู้ | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ | LINKS | สมัครงาน |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter
Site Mater

 

บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด (Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.) เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทั้งงานแปลเอกสารด้วย สำนักงานกฎหมาย แมทธิว   ลีกัล ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มทนายความที่มีประสบการณ์ สำนักงานให้บริการแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งกิจการขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ เกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงานกฎหมาย แมทธิว ลีกัล ประกอบด้วยทีมทนายความที่มีประสบการณ์ประมาณ 20 ปี ที่ให้บริการแก่ลูกความในหลากหลายประเภทธุรกิจ

สำนักงานกฎหมาย แมทธิว ลีกัล ตั้งใจจะเป็นสำนักงานกฎหมายชั้นนำ ฉะนั้น สำนักงานจึงเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก จิตใจใฝ่บริการต้องมีให้เสมอ ยิ่งกว่านั้น คุณธรรมและความยุติธรรมต้องตระหนักถึงตลอดเวลา

สำนักงานเข้าใจว่าค่าบริการงานกฎหมาย เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญประการหนึ่งที่ลูกความคำนึงถึง ฉะนั้น ค่าบริการของเราจึงต้องเหมาะสม (ไม่แพง) สำนักงานปรารถนาให้ลูกความจ่ายค่าบริการด้วยความสบายใจ