เกี่ยวกับเราสำนักงาน | บริการ | ทนายความ | ลูกความหลัก | ข่าวสารความรู้ | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ | LINKS | สมัครงาน |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter
Site Mater

 

บริการทางกฎหมาย

 

บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด  เป็น  สำนักงานกฎหมายที่ให้บริการเต็มรูปแบบทางกฎหมาย รวมทั้งงานแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ) ด้วย สำนักงานก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มทนายความที่มีประสบการณ์   โดยให้บริการแก่ทั้งนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ ทั้งกิจการขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่   สำนักงานตระหนักถึงคุณภาพของงานต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง จิตใจใฝ่บริการต้องมีให้เสมอ ค่าบริการต้องเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ลูกความสบายใจที่จะจ่ายและใช้บริการจากสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริการทางกฎหมายของสำนักงาน มีดังนี้

ทนายความของสำนักงานมีประสบการณ์ประมาณ 20 ปี ซึ่งทำงานกฎหมายในหลากหลายประเภทของธุรกิจให้แก่ลูกความทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น กิจการหอทำความเย็น ยานพาหนะและ  ชิ้นส่วน ขนส่ง ลีสซิ่ง บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติคส์ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ (QC) ประกันภัย โรงแรม คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟิวเตอร์แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ด้านอากาศ ผลิตภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กอล์ฟ นาฬิกา เลนส์ และสถาบันการศึกษา สำนักงานพร้อมให้บริการเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน